GÜLCE EDEBİYAT

Ədəbiyyat


 

 

◊ GÜLCE NE DEĞİLDİR?

  Şərh göndərin 23.01.2015 02:03

GÜLCE NE DEĞİLDİR?   -Gülce, eskiyi taklid etmez; eskinin başarılı örneklerinden hareketle daha ileri giderken,gelecek yüzyılları şünmeden edemez.   -Gülce, Türk şiir tarihine; özellikle de hece, serbest ve aruza karşı değildir? Mâziyi inkâr eden, köksüz bir akım değildir.   -Gülce, enaniyet duygularıyla bencil insanların meydana getirdiği edepten yoksun bir edebiyat anlayışı değildir.   -Gülce, taklitçi değil, tahlilci ve gelişimci yenilikçidir. Gülce, kopyacı değil,hamlecidir. Statükoyu savunan değil, yenilik ve yeni olmayı ilke edinmiştir.   -Gülce, şekle,kalıba ve fiziki yapıya körü körüne bağlı değildir.   -Gülce, bozan, deforme eden, yıkan, karşı çıkan, mevcudu devirmeye çalışan değildir.   -Gülce, edebî sanatlara karşı değildir.Türkçe’ye sevdalı olduğundan, dilimizi bozanlardan değildir.   -Gülce, Aşık Edebiyatımız ve ozanlık geleneğine karşı değildir; Türk Halk şiirine saygısız davrananlardan değildir; aksine Türk Halk şiirine tutkundur.   -Gülce, halktan kopuk aydınların edebiyat akımı değildir.   -Gülce, dini afyon, millî değerleri fanatiklik olarak görenlerden değildir.   -Gülce, özellikle batı ve arap dil emperyalizminin etkisinde kalanların birlikteliği değildir.   -Gülce, aruzu “yasak ve korkulan” bir otantik malzeme yapıp unutulmaya terkeden, kütüphanelerin tozlu raflarına bırakan ve onu eski bir “uğraş” olarak gören değildir.   -Gülce, serbestin “kuralsız serbest” olması gerektiğine inanan, bir nesir parçasını makasla rastgele kesip üst üste yığan ve imgelerle boğulan bir şiirsel yapıdan yana değildir.   -Gülce, başta Azerbaycan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’nde yaşayan şairler dünyası ile dostluklar oluşturmayan, dünyaya kapalı, dünya şiiriyle kucaklaşmayan bir Şiir yapılanması değildir.   -Gülce, internette oluşan sanal dostlukları reele taşımayan, kardeşlik-dostluk-hoşgörüye kapalı, parti-siyaset-bölücülük ve ayrımcılığı körükleyen bir şiir ocağı değildir.   -Gülce hece şiirini kafiyeler arkasını parmak hesabıyla doldurup, başta Karacoğlan olmak üzere muhteşem edebiyat mazimizdeki uyak ve ayakları aşırmasyonla alıp, sadece “koşma” yazan ve Türk Halk şiirinin diğer türlerine göz yuman hececilerin buluştuğu bir hareket değildir. Bununla birlikte; aruz şiiri yazacağım deyip ağdalı-anlaşılmayan arap ve fars kelimeleriyle şiir halısını dokuyanlardan oluşmuş bir sanat anlayışı değildir. Ayrıca, uydur uydur yaz, argo, gayr-i ahlâkî ve ülke-ulus birliğine karşı da olsa ne söylersen söyle, ne yazarsan yaz serbestliğini savunan serbest şiir anlayışını kabul eden bir aksiyon değildir.   Saygılarımızla…   Gülce Edebiyat Akımı   http://www.gulceedebiyat.net http://www.gulceedebiyat.net  

Baxış: 242


◊ BİR ŞEHZADE ÖYKÜSÜ (Gülce-Akrostik)

  Şərh göndərin 23.01.2015 00:00

BİR ŞEHZADE ÖYKÜSÜ (Gülce-Akrostik)

Konya Ereğli’ sinde son Eylülün son Cuması
Yedi dilsiz cellât havasında bağdaş kurmuş
Zamanın göğsüne otağ-ı hümâyun.
Bir çılgın akrepdir yapışmış zembereğine saatin
Sürgülenmiş kapısı sevginin
Kara bahtı eşiklerde besbelli kapatılmış
Bu sebep yüzünden oy Hatun anam oy !
Karalar giyinsin söyleyin
Bir baştan bir başa
Yer, gök
Büsbütün acun…

Kıyar mı, deyin hele kıyar mı
Bir baba evlâdına?
Hele ki bu baba cihanın sultanı
Sultan Süleyman Han ise
Ne derler tarihi yazan yazgaçlar
Ne derler acaba ?
Deyin hele, susmayın, deyin!
Genç yaşıma doyamadan
Gidiyorum dünyadan
Ey kara zindan ruhlular !
Varın ölümümü, durmayın varın
Haremlere müjdeleyin!..

Şehzadeler şehri Amasya
Ferhad’ ına yanar biliyorum
Bir de bana yansın bundan sonra
Kınalı Şirinler, üzüm gözlüler
Ağlasınlar siyim siyim
Cumbalarında evlerinin...
*
(Ş)ok geçirdi askerler, kışlalar da bin öfke
N(E)rde, nasıl ve neden bu anlaşılmaz ölüm?
Şa(H)ın mektubu varmış, öyle diyorlar
Bir (Z)alimin uydurması, bir hainin oyunu
İn de (A)h, hakikatin güneşi ufkumuza
Doğ ve (D)urma bir an evvel ulaştır ruhumuzu sonsuza
Rabbim (E)lem vermesin gene de kahraman ordumuza!..

(Ş)imdi açsın mor lâleler saray bahçelerinde
V(E) salınsın Sadabat’da, Boğaz’da sandal sandal rüzigâr
Ta(H)sis ettim yüreğimi lepiska saçlı Anadolu kızına
Nur (Z)ulmü devirdiği gün giyecekti gelinlik
Bir y(A)nda yedi tepe İstanbul yedi renge bürünürken
Ötede (D)üşlerimizi saklayacaktı Kız kulesi ah annem!
Rabbim (E)lem vermesin, mavi suların ülkesine, tek ben ölem!..

(Ş)u gelen şehzadenin kardeşiyim ben
V(E)rmeyin haberimi, babam öldürdü diye.
Sa(H)i suçum ne, onu da bilmiyorum
Bir (Z)indan karası vakitteyiz ah kardeşim ah!
Mutl(A)ka gelecek beklenen aydınlık gün
Sakın (D)urmasın, bakmasın ardına kardeşim, yürüsün sabahlara
Kabrim(E) gül getirsin ve su; unutmasın bir ara…

*
Konya Ereğli’ sinde son Eylülün son Cuması
Yedi dilsiz cellât havasında bağdaş kurmuş
Zamanın göğsüne otağ-ı hümâyun.
Ölüm, sonsuza giden yola açılan kapı
O kapıda son bulmakta bilirim
Hayat denen bu oyun,
Ey dipsiz tarih, ey tuğlar, tuğralar, surlar
Ben çekip giderken bu genç yaşta;
Çözülecek mi sandınız
Çözülecek mi atılan düğüm, bilinecek mi sırlar?
Hazır edin gözyaşlarınızı
Veya yeniden kurun bir saray düğünü
Hem ağlayın, hem gülün
Ağlayın bahtsızlığıma, gülün zamaneye
Ve destanımı okuyun.
Yaklaşın şöyle, usulca gelin yanıma,
Kimsenin bilmediği bir şehzade öyküsünü
Benden duyun…

Mustafa CEYLAN


Baxış: 291


◊ HER İZ SAKLI BİR SIZI (Gülce-Çaprazlama)

  Şərh göndərin 22.01.2015 01:36

HER İZ SAKLI BİR SIZI (Gülce-Çaprazlama)


Yalan say ayrılığı, ırak olsun özlem
in.
Sevdiğin anlar olsun, içindeki cesaret.
Bir vapur çığlığıdır aklımızda tek kalan;
Esaret bu limanlar, bu kumsal yalnızlığı.

Gurbet koydum adını, duymasam da bir şey de.
Bilenir ufka hıncım, yakamozlar yalancı.
Herşeyde bir iz saklı, her iz saklı bir sızı.
Ayrılık der her şarkı, sözler seni dilenir.

Yanar uzaklığında; küldür bende bu can, ten.
Dağıldım rüzgârınla bu serkeş hâller bitsin.
Mümkün değil unutmak, düşündükçe kalp kanar;
Gitsin sevdiğim anlar, gün gece
ye yenilsin.

010210sınırkent
DuyguluDuygusuz/TekilDünyalı

Yusuf BozanBaxış: 230


◊ KARABAĞI BOŞALTMADAN SİZE SU YOK

  Şərh göndərin 21.01.2015 21:24

Kazakistan prezidenti Nursultan Nazerbayev ,Ermnistan prezidentine :
Karabağı boşaltmadan size Su yok...Baxış: 261


◊ Banazlı Pir Sultan (GÜLCE-BULUŞMA)

  Şərh göndərin 19.01.2015 04:02

http://www.gulceedebiyat.net/index.phpBanazlı Pir Sultan (GÜLCE-BULUŞMA)

Ne harem tutarız ne sürü koyun,
Bin saraya değer gönlümüz bizim.
Zalim karşısında bükülmez boyun,
Bir güle baş eğer gönlümüz bizim.

Hacı Bektaş Yunus Dede Korkutlar,
Her birinde bir başkaydı umutlar,
Çiğnese karanlık çökse bulutlar,
Her seherde doğar gönlümüz bizim.

Belleğinde yaza boza resmini,
Ayırmadan deli vasat kısmını,
Tarihi dağlayan bütün hasmını,
Top gül ile boğar gönlümüz bizim.

Altın cevherinden sarı telimiz,
Emanettir vatan kutsal ilimiz,
Ses bayrağı bizim ana dilimiz,
Gökten yıldız sağar gönlümüz bizim.

Bir derya ki; ilminde, coşkun coşkun çağlayan
Burçlarda dalga dalga,
Ses bayrağıma bayraktar.
Dünü bugüne bağlayan,
Her biri ölümsüzlük, her biri tarih
Nice şair var, âşıklar, nice ozanlar...
Bunlardan yalnızca biri; Banazlı Ozan
Ağaran tan, Pir Sultan...Baxış: 293


◊ Ben Beyaz Martı Sen Şahan (GÜLCE-Gülce)

  Şərh göndərin 19.01.2015 03:45

Ben Beyaz Martı Sen Şahan (GÜLCE-Gülce)

Sersem önüne
İndirip gökyüzünü
Yıldızlar doğsa
Bağrında katmer katmer
Ben Güneş olsam
En parlak ve en büyük
Mahşerlik ateş
Yansan hep korlarımda
Yansam korunda

Ben beyaz martı
Sen mor dağın şahanı
Aç çifte kanatları
Tak kanadına
Süzülelim ikimiz
Mor dağlarımda
Kardelenler üstünde
Aşkımıza denk
Dört mevsim baharlara
Yürek yüreğe
Yanalım hakka uygun
Demeden aman

Hadi sarmalım
Beyazlarda yunalım
Ben beyaz martı
Sen mor dağın şahanı
Aç çifte kanatları
Tak kanadına
Uçalım yuvamıza

Ayrılık nedir
Gitmek nedir bilmeden
Aşk ile sevda ile
Koyun koyuna

29 Temmuz 2009

Rahime KayaBaxış: 181


◊ Tipi Yağdı Üstüne Kar Altındasın ...(Gülce Özge)

  Şərh göndərin 19.01.2015 03:37

mademki sevmeyecektin niye zorladın,
bu mu senin adaletin ey koca yürek?
kastın mı var, ecelime çok mu susadın,
kurt masalındaki gibi kurban mı gerek?
bir daha mı kahrolası defteri dürek?
cafcaflı sözlerle yanıp yanıp parladın,
manolyayı toprağından ettin sökerek!
yetmedi mi dil ucunda zehir zemberek...
mademki sevmeyecektin niye zorladın,
bu mu senin adaletin ey koca yürek?

kaç
gece
kaç gündüz
akıp akıp...

yağdın kirpiğime çisil çisil karladın
ve mahrem yaralarıma bastıkça tütün...
gitme diye ünledikçe bu naif kadın,
dönmedin bakıp ardına gittiğin o gün!
pencerenin pervazında bıraktığın dün,
bir çizik çekti üstüne kapattı adın!
yani şimdi diyeceğim şu ki; sen öldün!
ne çare ki dinlemiyor gönül, büsbütün
yağdın kirpiğime çisil çisil karladın,
ve mahrem yaralarıma bastıkça tütün...

nerden yağdıysa yağdı
bir tipi bir tipi...
örttü üstünü
umudun...ki
rengi yok
şimdi
kaç...


Refika Doğan
01 Şubat 2014-AntalyaBaxış: 181


◊ Gece Gözlüm ... Gülce-Buluşma

  Şərh göndərin 18.01.2015 01:13

Gece Gözlüm... Gülce-Buluşma

Bilirim! Kalbinden dinmez hiç sızı,
Her düşün özlemdir, ey gönül sözlüm.
Yaşarken içinde o derin hazzı,
Hisleri satıra dök gece gözlüm.


Bak!
Açılmış bu gece semânın bağrı,
Işığında sen varsın samanyolunun.
Duy!
Sanadır yıldızlardan bu derin çağrı,
Bin hayal trenine uykusuzluğun.

….
Aslında beyazı doğurur gece,
Gece içimizde saklı bilmece,
Davran kalemine çiz hece hece,
Alnından yazıyı sök gece gözlüm.


Elinin arkasında güneş durur,
Bilmezsin.
Dön aynaya yüzünü,
Bak! Kimsin nesin?
Sen aslında gözsün,
Gözden ötesin.
Işığın içinde saklı, ayrı özdesin.

Haydi, durma artık!

Gör başın üstünde yanan hâleyi,
Bak sana gönderdim sarı lâleyi,
Fethet fethedilmez aşktan kaleyi,
Üstüne mührünü tak gece gözlüm.

20.03.2013 Sınırkent
 
Yusuf BozanBaxış: 177


◊ Ele Geniş Dünya

  Şərh göndərin 17.01.2015 22:26

Ele Geniş Dünya

Ellere geniş dünya bana neden dar gelir
Yana yana bağrımı yumruklayıp dururken
Yalnızlığım yanımda günden güne erirken
Ömrümün baharını şu başıma kar geldi

Zamansızca ölümü bekler idimi yâr geldi
Beklenmedik zamanda gelen yare ne derim
Ölümden korkmaz idim korku dürünüp yerim
Kime nedir, genç yaşta ölmek bana ar geldi

İçimi yakar durur hasretliğin yangını
Belki de bir yudum su söndürecek içimi
Yarime karşı varsa af eylesin suçumu

‘’Duvarı nem yıkarken Yiğit’i gam yıkarmış’’
Hasretliğin acısı içine bir düşersen
Neler gelir başına bir gün yoldan şaşarsan

Harun Yiğit
18.11.2008

Baxış: 183


◊ Edep Fakir Ar Dızlak-ÖZGE

  Şərh göndərin 11.01.2015 01:12

Mor ışıklı âlemde mum olup da gören var,

Kavm-i âdem içinde edep fakir ar dızlak.  
Kapı kapı dolaşıp nabza şerbet veren var,
İpek libas giyinmiş mir donunda er dızlak;
Üçmaymunu oynayan özü posa pir dızlak.
Şah damarı perdesiz ne mekânsız tören var, 
Leb ucuyla mühürlü diplomada kir dızlak;   
Gölge aslın omzunda ve âlem-i şer dızlak.
Ödünç soluk şişiren arkadaş var yaren var,
Ün meydansız bir varış afiş beleş kâr dızlak.
 
                           II
Ve zaman acımasız gelir geçer bir kasım,
Ne eğriler doğurur yağmurla şişen gönye.
Saklamaya değer mi koklanır mı bu resim;
Bin yaşa misalinden kaldırır kimi bünye,
İz düşürmez kâğıda gizlerken künye künye;
Edepten nasiplenen, sayar doğruya hasım.   
Ey kırmızı kravat ey nakışlı mor penye!
İster ayları devir ister yıllardan gün ye;
Her kalemin ucunda damlayken isim isim,
Yeniden yuva yapar körde büyüyen tenya.
 
                           III
Koca âlem içinde göze batan bu âlem,
Posta posta rızalar onursuz bir talanı. 
Ülküyü varlığından geri tutan bu âlem,
Sokmaya hazır olan andırarak yılanı,
Ham sevgiyle büyüler dili çatal olanı.
Geçe üç sabah beşte ölü yatan bu âlem,
Elifce uçmak için kardan tozak çalanı, 
Üç kuruşluk nam ile kuşandırıp palanı;
Kargayı bülbül diye şaha satar bu âlem,
Bin bir düzme gülüşle onaylayıp yalanı.
 
 Osman Öcal 

Baxış: 177


1 2 3Ləqəb
Şifrə
Şifrəni unutmusunuz?     QeydiyyatMenyu

  ◊   Əsas səhifə
  ◊   Haqqımızda
  ◊   Keçidlər/link
  ◊   Xəbər/Yazı
  ◊   e-Kitabxana
  ◊   Reklam
  ◊   Səsli kitab
  ◊   Əlaqə

Ən çox oxunan bloqlar


İceberg yaziları
ice.kitabxana.net (15159)
GÜLCE EDEBİYAT
gulceedebiyattv.kitabxana.net (14625)
Qorxulu Əhvalatlar
farhadgate.kitabxana.net (13917)
PLATONYA
platonyaadasi.kitabxana.net (8170)
Nəriman
sungurlar.kitabxana.net (4402)


Yazılar / kitablar


Camal Zeynaloğlu: “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan”. Kitab Böyük Vətən müharibəsi illərində Ukraynada partizan hərəkatında fəal iştirakçısı, istedadlı aktyor, cəsur kəşfiyyatçı Xanlar Babanlının döyüş yollarından bəhs edir.
Müəllif: Camal Zeynaloğlu
Damət Salmanoğlu. "Ömür-gün qatarı" (Şeirlər toplusu). Güney bölgəsində - Masalıda yaşayan cavan müəllifin bu ilk kitabında müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanıb.
Müəllif: Damət Salmanoğlu
Gülşən Mustafa. "Kəpənək ömrü" (Şeirlər toplusu). Gənc və istedadlı müəllifin bu ilk kitabında müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanıb.
Müəllif: Gülşən Mustafa
Nəriman Həsənzadə. "Seçilmiş əsərləri". Yeddi cildə, VII cild (Müsahibələr. Axtarışlar. Aforizmlər. Tərcümələr. Məktublar). Bu e-kitaba görkəmli xalq şairimizin müxtəlif səpkili əsərləri toplanıb.
Müəllif: Nəriman Həsənzadə